هرساله از اوایل فروردین جشنواره لاله‌ها در استان البرز- کرج بوستان شهید چمران گشایش می‌یابد.

در سال 1396 تعداد ۳۲۰ هزار پیاز لاله با ۴۶ واریته و ۳۸ رنگ متنوع کاشته شد، این آمار حدودا ۲ برابر بیشتر و متنوع‌تر از سال 1395 بود.